DKBC-Livecenter am Wochenende

Refresh

TSG Kaiserslautern

MPSPPins
Christian Engel
135  135  136  149  0.00.5555
Christian Klaus
129  181  148  133  1.02.0591
Pascal Nikiel
150  139  125  145  0.01.0559
Alexander Schöpe
151  151  127  133  0.01.5562
Sebastian Peter
147  142  150  149  1.03.0588
Andreas Nikiel
152  140  140  152  0.01.0584

Ohrdrufer KSV

MPSPPins
Marc Schunke
148  136  161  149  1.03.5594
Jörg Arcularius
131  146  131  143  0.02.0551
Florian Erdmann
155  134  131  160  1.03.0580
Daniel Roland
151  142  128  143  1.02.5564
Oliver Henke
129  125  165  148  0.01.0567
Denny Möller
161  142  155  150  1.03.0608
MPSPPins
Christian Engel (TSG Kaiserslautern)
135  135  136  149  0.00.5555
Marc Schunke (Ohrdrufer KSV)
148  136  161  149  1.03.5594
Christian Klaus (TSG Kaiserslautern)
129  181  148  133  1.02.0591
Jörg Arcularius (Ohrdrufer KSV)
131  146  131  143  0.02.0551
Pascal Nikiel (TSG Kaiserslautern)
150  139  125  145  0.01.0559
Florian Erdmann (Ohrdrufer KSV)
155  134  131  160  1.03.0580
Alexander Schöpe (TSG Kaiserslautern)
151  151  127  133  0.01.5562
Daniel Roland (Ohrdrufer KSV)
151  142  128  143  1.02.5564
Sebastian Peter (TSG Kaiserslautern)
147  142  150  149  1.03.0588
Oliver Henke (Ohrdrufer KSV)
129  125  165  148  0.01.0567
Andreas Nikiel (TSG Kaiserslautern)
152  140  140  152  0.01.0584
Denny Möller (Ohrdrufer KSV)
161  142  155  150  1.03.0608

Postgame


03/11

Game over! Final Score: 2.0:6.0
Running


03/11

Livestream bitte in Zukunft in der Beschreibung mit @dkbc, siehe Festlegungen zum Livestream.
Livecast started!

Lineup

TSG Kaiserslautern


Active
Christian EngelChristian KlausPascal NikielAlexander SchöpeSebastian PeterAndreas Nikiel


Ohrdrufer KSV


Active
Marc SchunkeJörg ArculariusFlorian ErdmannDaniel RolandOliver HenkeDenny Möller

Inactive
Kevin MorgensternSebastian ScholzNorbert GraulLucas MüllerInformation

Starts at

Last Updated


Reporter